Stress coach

Als stress coach help ik je graag jouw stress op een goede manier te reguleren binnen je leven en werk. We zorgen dan dat je in jouw dagelijkse leven en werk stress arm kunt gaan leven. Daarvoor is het nodig om de stress in je hele leven te reguleren, want alle soorten stress die je hebt tellen bij elkaar op. 

Het gaat om de balans: Zonder gezonde stress ben je niet in staat om uitdagende taken uit te voeren. Maar met te veel stress ga je slecht functioneren en ervaar je akelige stressverschijnselen. We werken er dan met stress coaching aan om die balans zo snel mogelijk te verbeteren en jouw stress omlaag te brengen.

Samen gaan we ook zorgen dat je in de toekomst niet zomaar opnieuw veel stress opbouwt en dat je leven leuker wordt met minder stress. Daarom onderzoeken we hoe jouw disbalans en te veel aan stress zijn ontstaan en gaan we de belangrijkste oorzaken ervan ook voor de lange termijn wegnemen of verminderen. 

Stress coaching in de natuur

Wandel coaching is een fijne en effectieve vorm van coaching. Bij stress coaching werkt wandelen extra goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. Wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek, die helpt belangrijke resultaten te boeken. Daarnaast zetten we in de natuur oefeningen in te die je helpen te ontspannen en die jou belangrijke nieuwe inzichten bieden. Als jij dat wilt werken we eraan dat jij meer gaat bewegen of licht sporten. Daarmee vermindert jouw stress, verbetert jouw herstel, ga je je beter voelen en kun je jouw conditie opbouwen.   

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Stress coaching bedrijf

Een werkgever kan bij langer durende stress van een werknemer (of ondernemer) een stress coaching bedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Als dat vanuit de werkgever niet lukt kiezen mensen ook om het zelf te financieren. Corazon helpt je bij het sneller terugkeren in je werk of bedrijf op een gezonde en stress-arme manier.

Het is voor een bedrijf heel lastig als iemand langdurig uitvalt of minder functioneert. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Bij een slecht aangepakte stresssituatie kan iemand ook een burn-out oplopen, waarbij het een half jaar of veel langer kan duren voordat iemand terugkeert op het werk. Wanneer Carrière Corazon helpt een mogelijke ziekteperiode met één á twee maanden terug te brengen zijn de kosten voor een traject al terugverdiend.

Ik heb veel ervaring als stress- en burn-outcoach binnen Corazon. Bij stress is het ongelooflijk belangrijk te starten met een stressarm leven, wat vaak al een hele klus is. Daarna kijken we naar jouw persoonlijkheid, jouw werkomstandigheden en, indien van toepassing de werkhervattingsaanpak. Die aanpak is breder en veelzijdiger dan de aanpak van veel psychologen, waarnaar ik voor sommige specifieke zaken zo nodig wel doorverwijs.

Stress consulent

De aanpak bij stress coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als stress -consultant, stress coach, stress adviseur en stress consulent gebruikt. Ik help sinds 2017 mensen om uit hun stress te komen en sinds 2005 werk ik als loopbaancoach. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. In eerste instantie is het belangrijk snel meer grip te krijgen op het verlagen van je stress. 

Daarna kijken we samen naar wat jij kunt doen om minder vaak in je valkuilen te vallen en zelf beter te gaan functioneren. Verder kijken we wat er in jouw werk en leven beter kan veranderen om minder stress te laten ontstaan. Vervolgens help ik je om dat ook toe te passen en te oefenen in jouw leven. Want alles wat je zelf leert toepassen bij het terugkomen van stress helpt je om later niet opnieuw in stress te komen en het helpt je ook om je leven beter te maken dan het was. Uiteraard blijf ik je een tijd ondersteunen waar dat nog nodig is maar zal ik je ook uitdagen op die gebieden waar je nog meer groei kunt doormaken dan je vooraf had bedacht. 

Stress specialist

In de loop der jaren heb ik als stress specialist veel mensen geholpen bij hun herstel. Daaruit heb ik geleerd dat stress ingrijpt op veel onderdelen van het leven. Zo kan stress veel klachten veroorzaken die lijken op ziektebeelden die het best door de huisarts beoordeeld kunnen worden. Maar als de oorzaak daadwerkelijk (continue) stress blijkt te zijn, dan kan ik je helpen die stress onder controle te krijgen. 

Als stress specialist merk ik steeds dat onderdelen van de persoonlijkheid van mensen leiden tot gedrag en overtuigingen die stress verhogen. Het is daarbij belangrijk te zien dat jouw persoonlijkheid ook jouw sterke kanten en jouw kracht bepaalt. Ik help je graag je sterke kanten te omarmen en je te helpen zwakkere kanten beter tegen te gaan of waar nodig te omzeilen. Ik volgde een opleiding toegepaste psychologie, wat mij help jou sneller en beter te begrijpen en om goede interventies in te zetten.

Vaak liggen de oorzaken van stress mede in de aard van het werk, de organisatie van het werk of in de werkomgeving. Mijn jarenlange ervaring als loopbaancoach komt dan van pas om samen met jou daar goede oplossingen voor te vinden.

stress-specialist

Plan van aanpak Stress coaching

Als wij, na een vrijblijvende kennismaking, besluiten dat er een klik is en dat ik wat voor jou kan betekenen maak ik een plan van aanpak re-integratie bij stress.

Daarin beschrijf ik kort jouw situatie zoals die nu is en wat de oorzaken zijn van jouw stress. Ik beschrijf hoe we met stress coaching gaan werken aan korte termijn stressreductie, veranderen van stress-veroorzakend gedrag, het creëren van een beter helpende houding en het beter inrichten van werk en leven waardoor minder stress wordt opgebouwd. De werkwijze in de diverse fases wordt ook verder uiteengezet. Daarnaast staat in het plan van re-integratie bij stress een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen en telefonische contacturen met de verwachte doorlooptijd van het traject. 

Als het plan ook naar jouw werkgever of een derde wordt gestuurd zorg ik dat het plan, in overleg met jou, zo is opgesteld dat het doorgestuurd mag worden. Zonder jouw toestemming gaat er geen persoonlijke informatie naar de werkgever of derden. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks