Assertiviteit coach

Assertief zijn betekent dat je voor jezelf opkomt zonder agressief of passief te zijn. Het gaat erom dat je jezelf respecteert, maar ook respect toont voor anderen en dat je duidelijk maakt wat je wilt en nodig hebt, zonder de ander te kleineren of te negeren. Je straalt tegelijkertijd uit dat je graag wilt samenwerken én dat jij je niet zomaar laat negeren of misbruiken.

Als assertiviteit coach help ik je om je assertiever te gaan opstellen. Daardoor kun je beter verwoorden wat jij wil op een manier dat anderen je serieus nemen. Je straalt meer zelfvertrouwen uit en laat minder makkelijk ‘over je heen lopen’ en wordt ook niet boos of agressief. Dat vergroot je effectiviteit, wat anderen ook aanvoelen. De kans is dan ook groter dat je gevraagd wordt voor een pittige of interessante klus.

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een fijne en effectieve vorm van coaching. Bij assertiviteit coaching werkt wandelen goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. Wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek, die helpt bij het resultaat. Daarnaast zetten we in de natuur assertiviteit-oefeningen in te die jou helpen te zien hoe jij dingen aanpakt en om een assertievere aanpak te leren toepassen.

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf

Een werkgever kan, op verzoek van een werknemer een assertiviteit coach bedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Als dat vanuit de werkgever niet lukt kiezen mensen ook om het zelf te financieren en soms is subsidie mogelijk. Naast dat de werknemer meer zelfvertrouwen en werkplezier in zijn of haar werk kan creëren is de coaching ook in het belang van de werkgever. De weerbaarheid en effectiviteit verbeteren, verzuimdagen verminderen en een assertievere werknemer is breder inzetbaar. 

Het is voor een bedrijf lastig als iemand het bespreken van zaken die niet werken, bepaalde taken of bepaalde collega’s vermijdt als gevolg van een lagere assertiviteit. Soms leidt dit ook tot uitval. De kosten daarvan kunnen oplopen en werkprocessen zijn minder effectief. Daarom is het inschakelen van een assertiviteit coach niet alleen in het belang van de werknemer. Samen met de werknemer en werkgever kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij voor de werknemer en de werkgever is. 

Assertiviteit consulent

De aanpak bij assertiviteit coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Sinds 2005 werk ik al als loopbaancoach, burn-out coach, en assertiviteit- en persoonlijke ontwikkeling coach. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. 

Bij een assertiviteit vraag is het belangrijk precies in kaart te brengen wat er speelt en hoe dat bij jou werkt. Pas als dat helder is kan er een oplossing gevonden waar jij ook echt wat mee kan.

Assertiviteit specialist

In de loop der jaren heb ik als assertiviteit specialist veel mensen geholpen bij het verwerven van een assertieve houding. In mijn opleiding toegepaste psychologie bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd hoe mensen zich verschillend kunnen ontwikkelen in hun leven en welke verschillende soorten oplossingen passen bij verschillende mensen.

Bij assertiviteit is het belangrijk om jouw zelfvertrouwen en eigenliefde te vergroten. Als je daarin groeit voelt het vanzelfsprekender om meer ruimte in te nemen en jouw behoeften en ideeën te presenteren aan anderen. Daarnaast laat ik je voelen hoe assertiviteit voelt en hoe je het praktisch vormgeeft. Vervolgens help ik je om het een paar keer in de praktijk in te zetten waardoor jouw assertieve gedrag beter ingeslepen raakt.

Vaak speelt er rondom een assertiviteit vraag een praktisch probleem in jouw werk- of privéleven. Mijn jarenlange ervaring als coach komt dan van pas om samen met jou daar goede oplossingen voor te vinden voor jouw specifieke probleem. Ik help je ook om dit in de praktijk, stap voor stap, aan te gaan en te verbeteren.

assertiviteit-specialist-3

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Als wij, na een vrijblijvende kennismaking, besluiten dat er een klik is en dat ik wat voor jou kan betekenen maak ik een plan van aanpak assertiviteit coaching.

Daarin beschrijf ik kort jouw uitgangssituatie zoals die nu is en aan welke assertiviteit vragen je wilt werken. De werkwijze in de diverse fases wordt ook verder uiteengezet. Daarnaast staat in het plan van aanpak assertiviteit coaching een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte doorlooptijd van het traject. 

Als het plan ook naar jouw werkgever of een derde wordt gestuurd zorg ik dat het plan, in overleg met jou, zo is opgesteld dat het doorgestuurd mag worden van jou. Zonder jouw toestemming gaat er geen persoonlijke informatie naar de werkgever of derden. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks