Loopbaancoaching

Loopbaancoaching bestaat uit verschillende elementen die gecombineerd of afzonderlijk kunnen worden ingezet. Ik ondersteun je graag op de volgende gebieden.

  • Een leuke nieuwe functie op jouw werk
  • Beter functioneren op je werk
  • Een leuke nieuwe baan, outplacement of re-integratie
  • Beroeps- of Studiekeuze
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Jobcoaching

Een leuke nieuwe functie op jouw werk

Gedurende je werk-leven verander jij zelf of verandert je werk. Het kan zijn dat jouw ervaring, interesses of privéleven veranderen en jouw werkt minder goed bij je past dan voorheen. Dan zoek ik samen met jou uit welk soort werk nu wel bij je past en welke mogelijkheden er daarvoor bij jouw werkgever zijn. Vervolgens help ik je bij de aanpak om zo’n functie te verwerven.

Het kan ook zo zijn dat je werk verandert. Het werk is bijvoorbeeld geleidelijk veranderd waardoor het voor jou minder leuk is, of er komt een re-organisatie, je team past niet meer zo goed bij je of je hebt een slechte klik met een nieuwe leidinggevende. Ook dan help ik je graag om mogelijkheden te zoeken jouw werk bij je werkgever aantrekkelijk te houden.

Beter functioneren op je werk

Misschien kom je erachter dat je niet mee bent gegroeid met nieuwe ontwikkelingen in je werk. Of je merkt dat je bepaalde noodzakelijke vaardigheden minder goed beheerst. Dan onderzoek ik graag samen met jou wat de werkelijke vereisten zijn op je werk, en wat jouw huidige competenties en vaardigheden zijn. Dan bekijken van wat er nodig is om dat verschil te overbruggen en of dat haalbaar en wenselijk is gezien de benodigde inspanning. Vervolgens werken we aan een plan van aanpak om je nieuwe dingen eigen te maken of, als je daarvoor kiest, om een beter passende functie te verwerven.

Een leuke nieuwe baan, outplacement of re-integratie

Mijn werkwijze sluit aan bij de behoefte en mogelijkheden van jou. Het varieert van coaching tot overnemen van een deel van jouw sollicitatie-activiteiten als dat nodig is. Leuk en haalbaar werk verwerven, zo mogelijk op kortere termijn, is hier vaak belangrijk. Maar misschien ontdek je wel dat je binnen je eigen organisatie mooie ontwikkelmogelijkheden hebt. Jouw optimale beroep wordt natuurlijk even zorgvuldig bepaald als bij een beroeps- en studiekeuze.

Beroeps- of studiekeuze

Bij beroeps- en studiekeuze-advies begin ik met een persoonlijk afgenomen interview. Deze persoonlijke en intensieve werkwijze heeft veel voordelen boven multiplechoice testen. In de gesprekken die de deelnemer en loopbaan-adviseur samen hebben, worden onduidelijke vragen of antwoorden verder besproken en toegelicht. Ook gaan we dieper in op jouw passies, interesses en andere belangrijke zaken. Zo nodig worden aanvullende testen ingezet.

Eerst brengen we ál je belangstellingen en mogelijke belemmeringen in kaart, naast je opleidings- en werkniveau en je vaardigheden. Op basis daarvan stellen we samen een lijst van leuke en haalbare studies/beroepen op, help ik je een goede keuze te maken en bespreken we hoe je die keuze kunt realiseren. Daarna kan ik je natuurlijk ook coachen bij het verwerven van jouw ideale beroep of studie.

Neem contact op om te bespreken wat ik voor jou kan betekenen.

Persoonlijke Ontwikkeling

Regelmatig is het, om verder te kunnen of te groeien, nodig om iets te verwerken of (kleine) essentiële dingen in je omgang met werk- en privézaken te verbeteren. Bekijk hiervoor de pagina Persoonlijke Ontwikkeling.

Jobcoaching

Jobcoaching is begeleiding bij het goed functioneren op een werkplek. Daarbij komen thema’s aan de orde als: omgaan met beperkingen, prettige en effectieve omgang met collega’s en leidinggevenden, omgaan met (overheids)regelgeving, stresspreventie in de privé of werkomgeving en de werk-privébalans. Naast goed functioneren is het hierbij ook belangrijk dat je met een gevoel van voldoening en plezier kunt werken.

Klaar om aan jezelf te werken? Super!

Vul kort jouw gegevens in het contact formulier en ik kom binnen één werkdag bij je terug.