Loopbaancoaching

Loopbaancoaching bestaat uit verschillende elementen die gecombineerd of afzonderlijk kunnen worden ingezet. Ik kan je ondersteunen op de volgende gebieden:

Individuele begeleiding bij outplacement en re-integratie. 

De werkwijze sluit aan bij de behoefte en mogelijkheden van jou als deelnemer. Het varieert van coaching tot overnemen van een deel van jouw sollicitatie-activiteiten als dat nodig is. Leuk en haalbaar werk verwerven, zo mogelijk op kortere termijn, is hier vaak belangrijk. Maar misschien ontdek je wel dat je binnen je eigen organisatie mooie ontwikkelmogelijkheden hebt. Jouw optimale beroep wordt natuurlijk even zorgvuldig bepaald als bij een beroeps- en studiekeuze.

Neem contact op om te bespreken wat Carrière Corazon voor je kan betekenen.

Beroeps- of studiekeuze

Beroeps- en studiekeuze-advies van Carrière Corazon werkt op basis van een persoonlijk afgenomen interview. Deze persoonlijke en intensieve werkwijze heeft veel voordelen boven multiplechoice testen. In de gesprekken die de deelnemer en loopbaan-adviseur samen hebben, worden onduidelijke vragen of antwoorden verder besproken en toegelicht. Ook gaan we dieper in op jouw passies, interesses en andere belangrijke zaken. Zo nodig worden aanvullende testen ingezet.

Eerst brengen we ál je belangstellingen en mogelijke belemmeringen in kaart naast je (opleiding)niveau en vaardigheden. Op basis daarvan stellen we samen een lijst van leuke en haalbare studies/beroepen op en bespreken we hoe die zijn te verwezenlijken. 

Persoonlijke Ontwikkeling 

Regelmatig is het. Om verder te kunnen, nodig om iets te verwerken of kleine maar essentiële dingen in je omgang met werk en privézaken te verbeteren. Bekijk hiervoor de pagina Persoonlijke Ontwikkeling.

Jobcoaching

Jobcoaching is begeleiding bij het goed functioneren op een werkplek. Daarbij komen thema’s aan de orde als: omgaan met beperkingen, prettige en effectieve omgang met collega’s en leidinggevenden, omgaan met (overheids)regelgeving, stresspreventie in de privé of werkomgeving en de werk-privébalans. Naast goed functioneren is het hierbij ook belangrijk dat je met een gevoel van voldoening en plezier kunt werken.

Neem contact op om te bespreken wat Carrière Corazon voor jou kan betekenen.