Burn-out coach

Als je bij een burn-out op een goede manier terug wilt komen in je werk of onderneming help ik je graag als burn-out coach. Ik help je dan om goed terug te komen in je huidige functie en bij het voorkomen van de volgende burn-out. Zo nodig ondersteun ik je bij het vinden van een beter passende nieuwe functie. Ondernemers help ik om stress-arm en met plezier te gaan ondernemen.

Als eerste is het belangrijk dat je gaat herstellen, dat is de basis van alles wat je wilt bereiken in de toekomst. Ik help daarbij zodat je na een tijdje weer plezier en energie terugkrijgt. Die energie kun je inzetten om je leven en werk weer op orde te krijgen.

Samen met jou ga ik zorgen dat je niet zomaar na een tijdje weer in je volgende burn-out uitkomt en dat je leven leuker wordt na je burn-out. Één burn-out is echt genoeg. Daarom onderzoeken we hoe jouw burn-out is ontstaan en gaan we de oorzaken ervan zoveel mogelijk wegnemen. De oorzaken kunnen liggen bij jouw persoonlijkheidskenmerken, de inhoud van jouw werk of in privé- en werkomstandigheden.

Burn-out coaching in de natuur

Wandel coaching is een fijne en effectieve vorm van coaching. Bij burn-out coaching werkt wandelen extra goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. Wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek, die helpt bij het resultaat. Daarnaast zetten we in de natuur oefeningen in te die jou helpen te herstellen en jou nieuwe inzichten bieden. Ook biedt natuur de mogelijkheid om te starten met meer bewegen of licht sporten. Daarmee vermindert jouw stress, verbetert jouw herstel, ga je je beter voelen en kun je jouw conditie weer terugwinnen.   

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Burn-out coaching bedrijf

Een werkgever kan bij langer durende stress- en burn-out van een werknemer (of ondernemer) een burn-out coaching bedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Als dat vanuit de werkgever niet lukt kiezen mensen ook om het zelf te financieren. Corazon helpt je bij het sneller terugkeren in werk of bedrijf op een gezonde en stress-arme manier.

Het is voor een bedrijf heel lastig als iemand langdurig uitvalt. De kosten kunnen oplopen tot 70.000 euro of meer. Bij een slecht aangepakte burn-out situatie kan het een jaar of soms veel langer duren voordat iemand terugkeert op het werk. Wanneer Carrière Corazon helpt de ziekteperiode met één á twee maanden terug te brengen zijn de kosten voor een traject al terugverdiend. Meestal brengt Carrière Corazon de ziekteperiode met veel meer maanden terug.

Ik heb veel ervaring als stress- en burn-outcoach binnen Corazon. Bij een burn-out is het ongelooflijk belangrijk te starten met herstel en stressarm leven, wat vaak al een hele klus is. Daarna kijken we naar de persoonlijkheid, de werkomstandigheden en de werkhervattingsaanpak. Die aanpak is breder en veelzijdiger dan de aanpak van veel psychologen, die natuurlijk voor sommige specifieke zaken beter uitgerust zijn.

Burn-out consulent

De aanpak bij burn-out coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als burn-outconsultant, burn-out coach, burn-out adviseur en burn-out consulent gebruikt. Ik help sinds 2017 mensen om uit hun burn-out te komen; sinds 2005 werk ik al als loopbaancoach. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. Bij een burn-out heb je aanvankelijk minder overzicht over jouw situatie, omdat je hersenen dan nog minder goed functioneren. In die fase neem ik meer het initiatief om te zorgen dat het herstel goed op gang komt.

Als je begint te herstellen en weer meer rust, plezier en overzicht ervaart laat ik weer zoveel mogelijk bij jou. In die fase neem jij weer steeds meer de regie over jouw herstel en over jouw eigen leven. Want alles wat je zelf leert bij het terugkomen van een burn-out helpt je om later niet opnieuw in een burn-out te komen. Het help je ook om je leven dan beter te maken dan het was. Uiteraard blijf ik je dan ondersteunen waar dat nog nodig is maar zal ik je ook uitdagen op die gebieden waar je nog meer groei kunt doormaken dan je vooraf had bedacht. 

Burn-out specialist

In de loop der jaren heb ik als burn-out specialist veel mensen geholpen bij hun herstel. Daaruit heb ik geleerd dat burn-out ingrijpt op veel onderdelen van het leven. Zo kunnen de stress en uitputting vele klachten veroorzaken die lijken op ziektebeelden die het best door de huisarts beoordeeld kunnen worden. Maar als de oorzaak daadwerkelijk de continue stress blijkt te zijn, dan kan ik je helpen die stress onder controle te krijgen. Ik kan jou ook goed helpen je verminderde conditie te verbeteren, mede omdat ik ook een opleiding op sportgebied volgde. 

Als burn-out specialist merk ik steeds dat onderdelen van de persoonlijkheid van mensen leiden tot gedrag en overtuigingen die stress- en burn-out verhogen. Het is belangrijk te zien dat jouw persoonlijkheid ook jouw sterke kanten en jouw kracht bepaalt. Ik help je graag je sterke kanten te omarmen en jouw zwakkere kanten beter tegen te gaan of waar nodig te omzeilen. Ik volgde een opleiding toegepaste psychologie, wat mij help jou sneller en beter te begrijpen en om goede interventies in te zetten.

Vaak liggen de oorzaken van een burn-out mede in de aard van het werk, de organisatie van het werk of in de werkomgeving. Mijn jarenlange ervaring als loopbaancoach komt dan van pas om samen met jou daar goede oplossingen voor te vinden

burn-out-specialist

Plan van aanpak burn-out coaching

Als wij, na een vrijblijvende kennismaking, besluiten dat er een klik is en dat ik wat voor jou kan betekenen maak ik een plan van aanpak burn-out coaching.

Daarin beschrijf ik kort jouw situatie zoals die nu is en wat de oorzaken zijn van jouw burn-out die op het spoor zijn gekomen. Ik beschrijf waaraan we gaan werken op het gebied van herstel, re-integratie en het voorkomen van een volgende burn-out. De werkwijze in de diverse fases wordt ook verder uiteengezet. Daarnaast staat in het plan van re-integratie bij burn-out een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen en telefonische contacturen met de verwachte doorlooptijd van het traject. Als het plan ook naar jouw werkgever of een derde wordt gestuurd zorg ik dat het plan, in overleg met jou, zo is opgesteld dat het doorgestuurd mag worden van jou. Zonder jouw toestemming gaat er geen persoonlijke informatie naar de werkgever of derden. 

Er betstaat ook een plan van aanpak burn-out dat een werkgever samen met jou moet maken van het UWV op de 6e week na ziekte. Het UWV noemt dit ‘plan van aanpak burn-out’ een ‘Stappenplan bij ziekte’https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte/probleemanalyse

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks