Noloc coach

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Ik ben sinds 2007 aangesloten bij Noloc en volgde er vele bijscholingen. Sinds 2014 ben ik Noloc gecertificeerd coach.

Noloc staat voor het verbeteren van de kwaliteit van loopbaanprofessionals. Het gaat daarbij om mensen te helpen bij het vinden van hun beste carrièrepad, het ontwikkelen van hun vaardigheden en het bereiken van hun loopbaandoelen.

Middels Noloc coaching kan ik jou helpen om jouw loopbaan doelen te bepalen en te bereiken en om je vooruit te helpen in je persoonlijke ontwikkeling. We werken dan aan het realiseren van een mooi werk- en privéleven te waarin jij succesvol, effectief en met plezier kunt functioneren.

Noloc coaching binnen of in de natuur

Ik kan je natuurlijk helpen met Noloc coaching binnen waarbij we middels gesprekken stap voor stap werken aan een betere baan en /of werkleven. Vanuit mijn ruime ervaring kan ik je met zeer diverse vragen en op verschillende manieren begeleiden.

Wandel coaching is ook een fijne, ontspannen en effectieve vorm van Noloc coaching. Wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek, die helpt bij het resultaat. Daarnaast zetten we in de natuur oefeningen in die jou nieuwe inzichten bieden, waarmee je mooie stappen in jouw loopbaan kunt zetten.

Willem-Tijs-Noloc-coach

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Noloc coaching bedrijf

Een werkgever kan bij een loopbaanvraag van een werknemer een Noloc coaching bedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Als dat vanuit de werkgever niet lukt kiezen mensen ook om het zelf te financieren. Corazon helpt je om beter te functioneren in je loopbaan en dat is goed voor jou en voor je werkgever.

Het is voor een bedrijf niet gunstig als iemand minder goed functioneert of ontevreden is. De kosten kunnen ongemerkt hoog oplopen of een goede werknemer kan verdwijnen naar een andere werkgever. Als jij na een Noloc coaching traject of na een loopbaanadvies weer beter en met meer plezier functioneert is dat een win-win situatie voor jou én je werkgever. 

Ik werk sinds 2005 als loopbaan-coach binnen Corazon. Door mijn ruime ervaring kan ik je ondersteunen bij een grote variatie aan vragen. Ik help je ook graag door (samen met jou) in gesprek te gaan met jouw werkgever. Zo kunnen we samen uitleggen wat het voordeel voor de werkgever is als jij jouw loopbaanvraag goed beantwoord, passende keuzes maakt of jezelf ontwikkelt.

Noloc-coaching-consultant

Noloc coaching consulent

^De aanpak bij Noloc coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als Noloc loopbaan consultant, Noloc loopbaan coach, Noloc loopbaan adviseur en Noloc loopbaan consulent gebruikt. Ik help sinds 2005 mensen als loopbaancoach. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. 

Als je een beroepskeuzeadvies, een loopbaanadvies of een studieadvies wilt help ik je op basis van jouw affiniteiten en belangstellingen passende functies, beroepen of studies te vinden. Het belangrijkste is dat je veel affiniteit hebt met wat je doet; je besteed al snel 40 % van jouw beschikbare tijd aan je werk en dan moet je er natuurlijk wel voldoening uit halen. Het is ook belangrijk dat je voldoende talent hebt voor het vak dat je uitoefent. Want anders kost het werken je zoveel energie dat je uitgeput raakt en je plezier verdwijnt. Samen zoeken we de richting waarin jij met succes en plezier kunt functioneren.

Noloc loopbaan specialist

De laatste 17 jaar heb ik als Noloc loopbaan specialist veel mensen geholpen om hun ideale baan te realiseren. Een groot deel van je leven besteed je aan werk en dan mag je loopbaan wel iets zijn dat wat je leven verrijkt. Het is belangrijk dat een baan bij jou als persoon past met al je wensen, kwaliteiten, valkuilen en beperkingen.

Ik kan je helpen om uit te vinden van welke functies en taken jij blij wordt en waar je ook genoeg talent en ervaring voor hebt. Zo kun je gaan voor een andere functie bij jouw werkgever of voor het zoeken van een leuke nieuwe baan. Ik help je ook graag om beter te functioneren in jouw baan en bij je persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen werk en leven makkelijker en plezieriger worden.

wanneer jij dat wilt kan ik je ondersteunen bij een betere communicatie met je werkgever of met het realiseren van een beter takenpakket . 

Noloc-loopbaan-specialist

Plan van aanpak Noloc loopbaan coaching

Als wij, na een vrijblijvende kennismaking, besluiten dat er een klik is en dat ik wat voor jou kan betekenen maak ik een plan van aanpak re-integratie bij Noloc loopbaan coaching.

Daarin beschrijf ik kort jouw situatie zoals die nu is en hoe de situatie is ontstaan die geleid heeft tot jouw loopbaanvraag. Uiteraard beschrijf ik ook jouw loopbaanvraag en wat erbij komt kijken om die te beantwoorden en in de praktijk te brengen. De werkwijze in de diverse fases wordt ook verder uiteengezet. Daarnaast staat in het plan Noloc loopbaan coaching een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen en telefonische contacturen met de verwachte doorlooptijd van het traject. 

Als het plan ook naar jouw werkgever of een derde wordt gestuurd zorg ik dat het plan, in overleg met jou, zo is opgesteld dat het doorgestuurd mag worden van jou. Zonder jouw toestemming gaat er geen persoonlijke informatie naar de werkgever of naar derden.

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks