Re-integratie coach

Als je na ziekte op een goede manier terug wilt komen in werk help ik je graag als re-integratie coach. Ik kan je helpen om goed terug te komen in je huidige functie of bij het vinden van een leuke nieuwe functie of baan. 

Als het gaat om terugkomen in je huidige functie onderzoeken we eerst de oorzaak van jouw uitval op je baan. Als dat helder is gaan we die oorzaken oplossen of verminderen en kijken hoe je je functie daarna weer gezond en met plezier kunt uitvoeren. 

Als je bij een nieuwe werkgever moet of wilt gaan werken of een nieuwe functie bij je huidige werkgever wilt, tijdens je re-integratie bij ziekte help ik je daar ook graag bij. Het is belangrijk dat jouw nieuwe baan je plezier en voldoening biedt, maar ook dat je er genoeg talent voor hebt. Dan kun je met veel plezier en succes functioneren in je nieuwe baan, met de tips en inzichten die je kreeg van jouw re-integratie coach.

Re-integratie coaching in de natuur

Wandel coaching is een prettige en effectieve coaching vorm. Re-integratie coaching in de natuur biedt ontspanning en inspiratie en het wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek. Daarnaast zijn er in de natuur veel mogelijkheden om oefeningen in te zetten die jou nieuwe inzichten en groei bieden. Als het nodig is hebben we ook enkele coaching-gesprekken binnen. Het gaat erom dat jij weer prettig aan het werk gaat. Als jij liever alleen binnen coaching-gesprekken hebt kan dat natuurlijk ook.  

willem tijs

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Re-integratie bedrijf

Een werkgever kan bij langer durende ziekte van een werknemer of als het niet mogelijk is voor de werknemer om terug te keren in de eigen functie een re-integratiebedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Corazon kan goed helpen bij 1e spoor en 2e spoor re-integratie.

Bij 1e spoor re-integratie wordt er gewerkt aan terugkeer in de eigen functie of een andere functie bij dezelfde werkgever. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn moet er van het UWV gewerkt worden aan 2e spoor re-integratie, wat betekent dat er gezocht wordt naar een baan bij een nieuwe werkgever. Mocht dat allemaal niet lukken dan komt er uiteindelijk een beoordeling van een UWV-arts en een UWV-arbeidsdeskundige waarin bepaald wordt voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is.

Ik heb veel ervaring als re-integratie coach, re-integratie consulent, re-integratie adviseur en re-integratie consultant. Al die namen worden door elkaar gebruikt en kennen soms lichte verschillen in de accenten die gelegd worden. Ik weet inmiddels veel over de procedures die het UWV hanteert, maar ik ben geen casemanager re-integratie. Een casemanager re-integratie is verantwoordelijk is voor het bijhouden van de verschillende, deels wettelijk verplichte, procedures bij re-integratie.

Re-integratie consulent

De aanpak bij re-integratie coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als re-integratie consultant, re-integratie coach, re-integratie adviseur en re-integratie consulent gebruikt. Ik heb dit werk gedaan bij meerdere re-integratiebedrijven onder alle bovenstaande functienamen. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. Ik ga uit van de eigen kracht van de cliënt, want als een client zijn of haar eigen mogelijkheden optimaal inzet en ontwikkelt geeft dat veel zelfvertrouwen. 

Het is mooi als iemand door de coaching zelfstandiger, zelfverzekerder en krachtiger wordt. Dan kan een volgende baan misschien wel zonder hulp van een re-integratieconsulent of coach gevonden worden. Het komt echter ook voor dat mensen (nog) niet goed zijn in gespreksvoering, netwerken, een CV maken of een motivatie schrijven. Waar iemand het zelf kan leren help ik hem of haar daarbij, maar als dat (nog) te moeilijk is kan ik ook onderdelen overnemen of meegaan op een sollicitatiegesprek.

Re-integratie specialist

In de loop der jaren heb ik als re-integratie specialist veel mensen met diversie ziektebeelden of beperkingen geholpen bij het vinden van een leuke en passende nieuwe baan bij re-integratie. Toch is een beperking niet het belangrijkste bij het vinden van een baan. Het belangrijkste bij re-integratie blijft wat jij leuk vindt om te doen in je werk en wat jij kunt en wilt bijdragen aan een organisatie. Het gaat er voor een werkgever om hoe gemotiveerd jij bent, wat je inhoudelijk en qua werkzaamheden kunt bijdragen en ook wat je bijdraagt met jouw persoonlijkheid. Daarom ben jij zelf veel belangrijker dan je beperking. 

Als re-integraties specialist help ik je graag om duidelijk te krijgen wat je wel kunt, wat je leuk vindt, en hoe je kunt omgaan met hetgeen je minder goed kunt. Daarmee kun je je huidige werk, in samenspraak met je werkgever, beter vormgeven. Zo nodig kun je daarmee ook op zoek gaan naar een nieuwe functie bij een andere werkgever waar jij met plezier goed kunt functioneren. De dingen jijzelf daarbij kunt (leren), doe je natuurlijk zelf, maar dingen die jij niet kunt kan ik overnemen. Als jij en je werkgever dat willen is coaching tijdens de startfase van een nieuwe functie ook een optie.

Plan van aanpak re integratie

Eigenlijk zijn er drie soorten plannen van aanpak re-integratie. Die beschrijf ik hieronder.

Bij 1e spoor re-integratie gaat het om terugkomen in je huidige functie of bij je huidige werkgever. In het plan van aanpak re-integratie beschrijf ik de oorzaken van jouw uitval op het werk. In het geval van re-integratie bij ziekte gaat het om vragen als: Was het werk fysiek of psychisch te zwaar, was jouw aanpak van het werk (niet) optimaal, had de organisatie van het werk een aandeel in jouw uitval en heb jij eigenschappen of valkuilen die hebben bijgedragen aan de uitval. Vervolgens geef ik aan hoe we die oorzaken waar dat mogelijk is oplossen of verminderen en hoe je je functie daarna weer gezond en met plezier kunt uitvoeren. Ook wordt de werkwijze in het plan van aanpak re-integratie beschreven.

2e spoor re-integratie. Als je bij een nieuwe werkgever moet of wilt gaan werken tijdens je re-integratie bij ziekte help ik je ook graag. In het plan van aanpak re-integratie beschrijf ik, naast de uitgangssituatie, hoe wij tijdens het traject gaan werken aan het verwerven van een nieuwe baan die je plezier en voldoening biedt en die verder ook passend is. Kijk bij loopbaancoach, als je wilt weten hoe ik je ondersteun bij het vinden van die leuke, passende nieuwe baan. 

Het derde soort plan van aanpak re-integratie is het plan dat een werkgever samen met jou moet maken van het UWV op de 6e week na ziekte. Het UWV noemt dit plan van aanpak re-integratie een ‘Stappenplan bij ziekte’. Hierin wordt beschreven hoe de aanpak voor het terugkomen in werk moet zijn tijdens de twee jaar na jouw eerste ziektedag. Klik voor precieze informatie over deze UWV-regels op deze link: UWV: Stappenplan bij ziekte. https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte/probleemanalyse

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks