Persoonlijke Ontwikkeling coach

Persoonlijke ontwikkeling kan gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Als persoonlijke ontwikkeling coach help ik je graag bij jouw specifieke vraag. In mijn jarenlange coach ervaring heb ik veel mensen met heel verschillende persoonlijke ontwikkeling vragen weer op weg geholpen. 

Het kan gaan over persoonlijkheidskenmerken die je in de weg kunnen zitten zoals te weinig assertiviteit, geen nee kunnen zeggen, te grote loyaliteit, perfectionisme en nauwelijks kunnen stoppen met werken of privétaken. Misschien wil je baanverlies of ontslag verwerken, zodat je je weer op de toekomst kunt richten. Er zijn ook mensen die vastlopen in hun werk en leven omdat ze erg snel denken, creatief of veelzijdig zijn of snel verveeld; ook daar zijn oplossingen voor.

Een betere werk-privé balans creëren is ook een goede vraag voor een persoonlijke ontwikkeling coach. Ook kan het zijn dat je een vraag hebt over stress of burn-out en hoe jij, met al jouw eigenschappen, daarmee kunt omgaan zodat je herstelt en niet meer terugvalt. Het omgaan met prestatiedruk en het voelen van faalangst zijn ook onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 

Stel een vraag over jouw eigen persoonlijke ontwikkeling doel op het contactformulier en dan antwoord ik je snel.

Persoonlijke Ontwikkeling coaching in de natuur

Wandel coaching is een fijne en effectieve vorm van coaching. Bij persoonlijke ontwikkeling coaching werkt wandelen goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. Wandelen biedt een afwisselende gespreksdynamiek, die helpt bij het resultaat. Daarnaast zetten we in de natuur oefeningen in te die jou helpen te zien hoe jij dingen aanpakt en die jou nieuwe inzichten bieden.  

willem tijs

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Persoonlijke ontwikkeling coaching bedrijf

Een werkgever kan, op verzoek van een werknemer een persoonlijke ontwikkeling coach bedrijf zoals Carrière Corazon inschakelen. Als dat vanuit de werkgever niet lukt kiezen mensen ook om het zelf te financieren en soms is subsidie mogelijk. Naast dat de werknemer meer werkplezier en effectiviteit in zijn of haar werk kan creëren is de coaching meestal ook in het belang van de werkgever. De werksfeer en productiviteit verbeteren en verzuimdagen en personeelsverlies verminderen. 

Het is voor een bedrijf heel lastig als iemand langdurig uitvalt. De kosten kunnen hoog oplopen en werkprocessen worden verstoord. Daarom is het inschakelen van een persoonlijke ontwikkeling coach niet alleen maar in het belang van de werknemer. Samen met de werknemer en werkgever kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij voor de werknemer en de werkgever is. 

Persoonlijke Ontwikkeling consulent

De aanpak bij persoonlijke ontwikkeling coaching kan variëren van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te duiden worden dan namen als persoonlijke ontwikkeling consultant, persoonlijke ontwikkeling coach, persoonlijke ontwikkeling adviseur en persoonlijke ontwikkeling consultant gebruikt. 

Sinds 2005 werk ik al als loopbaancoach, burn-out coach en persoonlijke ontwikkeling coach. Bij voorkeur kijk ik naar de cliënt die ik coach en bepaal dan in samenspraak wat er nodig is. 

Bij een persoonlijke ontwikkeling vraag is het belangrijk precies in kaart te brengen wat er speelt en hoe dat bij jou werkt. Pas als dat helder is kan er een oplossing gevonden warden wij jij ook echt wat mee kan.

Persoonlijke Ontwikkeling specialist

In de loop der jaren heb ik als persoonlijke ontwikkeling specialist veel mensen geholpen bij hun persoonlijk vragen. In mijn opleiding toegepaste psychologie bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd hoe mensen zich verschillend kunnen ontwikkelen in hun leven en welke verschillende soorten oplossingen passen bij verschillende mensen. Het is interessant om uit te zoeken hoe een lastige eigenschap van jou in elkaar zit en hoe je dat ontwikkeld hebt. Maar het is nog belangrijker om een oplossing te vinden waarmee jij meer grip op je leven gaat krijgen. Zo krijg je de kans om je leven beter en mooier te maken. 

Als persoonlijke ontwikkeling specialist merk ik steeds dat onderdelen van de persoonlijkheid van mensen hun in de weg kunnen zitten en dat dat heel belemmerend kan zijn. Het is belangrijk te zien dat jouw persoonlijkheid ook jouw sterke kanten en jouw kracht bepaalt. Ik help je graag je sterke kanten te omarmen en je te helpen zwakkere kanten beter tegen te gaan of waar nodig te omzeilen. 

Vaak speelt er rondom een persoonlijke ontwikkeling vraag een praktisch probleem in jouw werk- of privéleven. Mijn jarenlange ervaring als coach komt dan van pas om samen met jou daar goede oplossingen voor te vinden voor jouw specifieke probleem. Ik help je ook om dit in de praktijk, stap voor stap, aan te gaan en te verbeteren.

persoonlijke-ontwikkeling-specialist

Plan van aanpak Persoonlijke Ontwikkeling

Als wij, na een vrijblijvende kennismaking, besluiten dat er een klik is en dat ik wat voor jou kan betekenen maak ik een plan van aanpak re-integratie persoonlijke ontwikkeling.

Daarin beschrijf ik kort jouw uitgangssituatie zoals die nu is en aan welk persoonlijke ontwikkelingsvragen je wilt werken. De werkwijze in de diverse fases wordt ook verder uiteengezet. Daarnaast staat in het plan van re-integratie bij persoonlijke ontwikkeling een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte doorlooptijd van het traject. 

Als het plan ook naar jouw werkgever of een derde wordt gestuurd zorg ik dat het plan, in overleg met jou, zo is opgesteld dat het doorgestuurd mag worden van jou. Zonder jouw toestemming gaat er geen persoonlijke informatie naar de werkgever of derden. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks