Assertiviteit coach Nijmegen

De locatie Nijmegen is de parkeerplaats op de splitsing Nijmeegsebaan – Van Haaftenlaan, Heilig Landstichting. Klik hier voor de Google kaart.

Assertief zijn betekent dat je op een respectvolle manier voor jezelf opkomt, zonder de ander te kleineren of te negeren. Het gaat erom dat je op een heldere en duidelijke manier communiceert wat je wilt en nodig hebt, terwijl je ook oog hebt voor de behoeften en wensen van anderen. Door assertief te zijn, straal je uit dat je bereid bent om samen te werken en dat je jezelf serieus neemt. 

Als assertiviteit coach help ik je graag om assertiever te worden, zodat jij je beter kunt verwoorden op een manier die anderen serieus nemen. Je zelfvertrouwen vergroot en je wordt minder snel overrompeld, zonder boos of agressief te worden. Dit vergroot je doelmatigheid en anderen zullen dit merken, zodat er meer kans is dat ze je vragen voor een interessante klus. 

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een effectieve en rustgevende vorm van coaching. Bij assertiviteit coaching zet ik graag wandelen in om gebruik te maken van de ontspanning en inspiratie die de natuur biedt. De afwisselende gespreksdynamiek tijdens het wandelen draagt bij aan het resultaat. Verder helpen assertiviteit-oefeningen in de natuur je om te zien hoe je dingen aanpakt en om een assertievere aanpak te leren toepassen. 

Willem-Tijs-assertiviteit-coach-Nijmegen

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf Nijmegen

Assertiviteit coaching bedrijven zoals Carrière Corazon bieden assertiviteit coaching aan voor werknemers. Werknemers kunnen hun werkgever vragen om de coaching in te zetten. Als dat gaat, is privé financiering mogelijk en soms bestaan er subsidies. De coaching verbetert niet alleen het zelfvertrouwen en werkplezier van de werknemer, maar dient ook de werkgever. De kracht en effectiviteit van de werknemer nemen toe, verzuimdagen verminderen en een assertievere werknemer is breder inzetbaar. 

Een bedrijf kan te maken krijgen met uitval en verminderde effectiviteit van de werkprocessen wanneer iemand bepaalde zaken, taken of collega’s vermijdt als gevolg van een lagere assertiviteit. Daarom is het inschakelen van een assertiviteit coach niet alleen in het belang van de werknemer. Samen met de werknemer en werkgever kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij is voor zowel de werknemer als de werkgever. 

Assertiviteit consulent Nijmegen

Bij assertiviteit coaching is de aanpak afhankelijk van de coach of het bedrijf. Om de werkwijze beter te beschrijven, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Ik werk al meer dan 15 jaar als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb veel ervaring in het werken met cliënten om hun specifieke behoeften te bepalen en hen te helpen hun doelen te bereiken. 

Om een vraag over assertiviteit aan te pakken, is het nodig om goed te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dat voor jou persoonlijk werkt. Zo kan er een oplossing worden gevonden die bij jou past. 

Assertiviteit specialist Nijmegen

Door mijn ervaring als assertiviteit coach weet ik hoe ik mensen kan motiveren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een assertieve houding. Bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd om op een dieper niveau te kijken naar de ontwikkeling van mensen en hoe ik daarbij kan helpen als assertiviteit specialist. 

Om assertief te zijn, is het cruciaal om aan jouw zelfvertrouwen en zelfliefde te werken. Hoe meer je hierin groeit, hoe meer je durft op te komen voor jouw behoeften en ideeën. Samen werken we aan het ontwikkelen van jouw assertieve gedrag. Ik laat je voelen hoe assertiviteit voelt en geef je praktische tips om het toe te passen in jouw dagelijks leven. Door regelmatig te oefenen, wordt jouw assertieve gedrag steeds sterker en zelfverzekerder

Ik zorg ervoor dat je ervaart hoe assertiviteit voelt en hoe je het concreet toepast. Daarna help ik je om het enkele keren te oefenen, zodat je assertieve gedrag beter ingeslepen raakt. 

In veel gevallen gaat een assertiviteit vraag gepaard met praktische problemen in jouw werk- of privéleven. Dankzij mijn jarenlange ervaring als coach kan ik jou helpen bij het vinden van effectieve oplossingen, die we stapsgewijs in de praktijk zullen brengen. 

assertiviteit-specialist-Nijmegen

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Wanneer we na onze eerste kennismaking tot de conclusie komen dat het klikt en ik jou kan helpen, stel ik een plan van aanpak op voor assertiviteit coaching. 

Ik stel een plan van aanpak op waarin jouw uitgangssituatie en assertiviteitsvragen kort beschreven staan. Hierbij wordt ook de werkwijze in verschillende fases uitgelegd. Daarnaast bevat het plan een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte duur van het traject. 

Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt bij het doorsturen van het plan van aanpak. Daarom zal ik dit in overleg met jou doen en jouw privacy waarborgen. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks