Outplacement / nieuw werk

Individuele begeleiding bij outplacement en re-integratie.

De werkwijze sluit aan bij de behoefte en mogelijkheden van jou als deelnemer. Het varieert van coaching tot overnemen van een deel van jouw sollicitatie-activiteiten. Leuk en haalbaar werk verwerven, zo mogelijk op kortere termijn, is hier belangrijk. Jouw optimale beroep wordt natuurlijk even zorgvuldig bepaald als bij een “beroeps- en studiekeuze”.

Groeps-outplacement

Groeps-outplacement richt zich op alle relevante aspecten van nieuw werk vinden. Op essentiële onderdelen is er individuele begeleiding. De groepsaanpak biedt deelnemers meer contacturen, werkt daardoor sneller, stimulerend en kostenbesparend. In overleg wordt aangesloten op de behoeftevan uw bedrijf.

Inzetten van ervaringsleren

Carrière Corazon heeft veel ervaring met inzetten van ervaringsleren middels outdoor-opdrachten. Deelnemers kunnen daar ondermeer hun geschiktheid voor eventuele nieuwe rollen of taken in een, huidig of toekomstig, beroep onderzoeken.

Neem contact op om te bespreken wat Carrière Corazon voor u kan betekenen.