Assertiviteit coach Veenendaal

De locatie in Veenendaal is parkeerplaats ‘De Groene Entree Prattenburg’ Cuneraweg Veenendaal. Zie Google kaart.

Assertief zijn betekent dat je op een respectvolle manier je eigen grenzen bewaakt en voor jezelf opkomt, terwijl je ook respect toont voor anderen. Het gaat erom dat je helder en duidelijk communiceert wat je wilt en nodig hebt, zonder de ander te kort te doen. Assertief zijn betekent ook dat je bereid bent om samen te werken en te onderhandelen, zodat er een win-win situatie ontstaat. 

Als assertiviteit coach help ik je om assertiever te worden, zodat de dingen die jij zegt echt serieus genomen worden. Je straalt meer eigenwaarde uit en laat je minder snel passeren, zonder dat je boos of agressief wordt. Hierdoor kun je meer bereiken in werk en leven. Anderen gaan dat zien, waardoor je sneller wordt gevraagd voor een stevige opdracht. 

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een fijne en doeltreffende vorm van coaching. Tijdens assertiviteit coaching werkt wandelen erg goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. De afwisselende gespreksdynamiek die tijdens het wandelen ontstaat, draagt bij aan het resultaat. Bovendien helpen assertiviteit-oefeningen in de natuur jou om te zien hoe je dingen aanpakt en om een assertievere aanpak te leren toepassen. 

  

Willem-Tijs-assertiviteit-coach-Veenendaal

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf Veenendaal

Als werknemer kun je je werkgever vragen om een assertiviteit coach van een assertiviteit coaching bedrijf zoals Carrière Corazon in te huren. Als dat niet lukt, kun je de coaching ook zelf financieren en soms is er subsidie mogelijk. De coaching is niet alleen goed voor het verbeteren van de zelfverzekerdheid en het werkplezier van de werknemer, maar ook in het belang van de werkgever. De weerbaarheid en effectiviteit verbeteren, verzuimdagen verminderen en een assertievere werknemer is breder inzetbaar. 

Bij een bedrijf kan vermijden van bepaalde taken of collega’s, als gevolg van een lagere assertiviteit, leiden tot uitval van een werknemer en een verminderde effectiviteit van werkprocessen. Dit kan leiden tot hogere kosten. Het inschakelen van een assertiviteit coach is daarom gunstig voor werknemer en werkgever. Desgewenst kunnen we in een driegesprek bepalen waaraan gewerkt gaat worden. 

assertiviteit-consulent-Veenendaal

Assertiviteit consulent Veenendaal

Bij assertiviteit coaching kan de aanpak verschillen, afhankelijk van de coach of het bedrijf. Om de werkwijze beter te benoemen, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Al sinds 2005 werk ik als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Ik werk graag samen met mijn cliënten om hun specifieke behoeften te bepalen en hen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. 

Bij een vraag over assertiviteit is het essentieel om nauwkeurig te onderzoeken wat er speelt en hoe dit voor jou werkt. Pas als dit duidelijk is, kan er een oplossing worden gevonden waar jij echt iets aan hebt. 

Assertiviteit specialist Veenendaal

In mijn jarenlange ervaring als assertiviteit specialist heb ik al veel mensen geholpen om hun assertieve vaardigheden te ontwikkelen. Bij Phoenix Opleidingen heb ik mijn kennis en vaardigheden op het gebied van toegepaste psychologie ontwikkeld, zodat ik mensen nog beter kan helpen bij het ontwikkelen van een assertieve houding. 

Zelfvertrouwen en eigenliefde zijn onmisbare factoren bij het ontwikkelen van assertiviteit. Naarmate je hierin groeit, zul je merken dat je meer ruimte durft in te nemen en jezelf beter kunt presenteren. Ik neem je stap voor stap mee in het proces van het ontwikkelen van assertiviteit. Door middel van praktische oefeningen leer je hoe je jouw assertieve gedrag kunt vormgeven en toepassen. Zo bouwen we samen aan jouw zelfvertrouwen en assertiviteit. 

Ik laat je voelen hoe assertiviteit aanvoelt en hoe je het concreet toepast. Vervolgens ondersteun ik je om het meermaals in de praktijk te oefenen, zodat je assertiviteit beter ontwikkelt. 

Bij een assertiviteit vraag kan er een praktisch probleem spelen in jouw werk- of privéleven. Als coach kan ik jou helpen bij het vinden van oplossingen die specifiek aansluiten op jouw situatie, en deze stapsgewijs implementeren en verbeteren. 

assertiviteit-specialist-Veenendaal

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Na de kennismaking en het vaststellen van een klik, stel ik een plan van aanpak op voor assertiviteit coaching als we beiden besluiten dat dit passend is. 

In het plan van aanpak voor assertiviteit coaching beschrijf ik beknopt jouw huidige situatie en welke aspecten van assertiviteit je wilt aanpakken. Het traject wordt vervolgens uitgelegd, inclusief het aantal verwachte contacturen en de geschatte duur van het coaching traject.

Als het plan wordt doorgestuurd naar jouw werkgever of derden, zal ik het plan zo opstellen dat het doorgegeven mag worden met jouw toestemming. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks