Assertiviteit coach Oosterbeek

De locatie Oosterbeek is parkeerplaats Mariëndaal aan de Schelmseweg Oosterbeek (nabij Schelmseweg 86). Zie Google kaart.

Assertief zijn betekent dat je op een respectvolle manier je eigen grenzen bewaakt, terwijl je ook respect toont voor anderen. Het gaat erom dat je duidelijk maakt wat je wilt en nodig hebt, zonder de ander te kleineren of te negeren. Assertief zijn betekent dat je bereid bent om samen te werken en te onderhandelen, zodat er ruimte ontstaat voor een win-win situatie. 

Ik ben een assertiviteit coach en ik kan je helpen om je assertiviteit te vergroten, zodat je beter verwoorden wat je wilt op een manier dat je serieus wordt genomen. Je straalt meer zelfvertrouwen uit en laat ongewenste zaken minder snel passeren, zonder boos of agressief te worden. Daardoor zul je meer voor elkaar krijgen wat anderen zullen opmerken. Dat maakt dat zij je sneller vragen voor een pittige uitdaging. 

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een ontspannende en doeltreffende vorm van coaching. Bij assertiviteit coaching werkt wandelen goed doordat in de natuur ontspanning en inspiratie te vinden zijn. De steeds wisselende gespreksdynamiek tijdens het wandelen vergroot het resultaat. Assertiviteit-oefeningen in de natuur helpen je om te zien hoe je dingen aanpakt en hoe dat assertiever kan.  

Willem-Tijs-assertiviteit-coach-Oosterbeek

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf Oosterbeek

Indien gewenst kan een werknemer zijn werkgever vragen om een assertiviteit coach van assertiviteit coaching bedrijven zoals Carrière Corazon in te schakelen. Als dit niet mogelijk is, betalen mensen de coaching regelmatig zelf en is soms zelfs subsidie beschikbaar. Naast het verbeteren van het zelfvertrouwen en werkplezier van de werknemer, is de coaching ook in het belang van de werkgever. De weerbaarheid en effectiviteit nemen toe, verzuimdagen verminderen en een assertievere werknemer is breder inzetbaar. 

Het vermijden van bepaalde zaken, taken of collega’s als gevolg van een lagere assertiviteit kan leiden tot uitval en lagere effectiviteit van werkprocessen bij een bedrijf. Daarom is het inschakelen van een assertiviteit coach niet alleen in het belang van de werknemer. Samen met de werknemer en werkgever kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij is voor de werknemer en de werkgever. 

assertiviteit-consulent-Oosterbeek

Assertiviteit consulent Oosterbeek

De aanpak bij assertiviteit coaching kan variëren, afhankelijk van de coach of het bedrijf. Om de werkwijze beter te omschrijven, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Sinds 2005 heb ik met veel plezier gewerkt als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Ik zoek graag samen met mijn cliënten naar hun specifieke behoeften en ondersteun hen hun doelen te bereiken. 

Het is belangrijk om bij een assertiviteitsvraag goed te kijken wat er precies aan de hand is en hoe dat voor jou werkt. Pas dan kan er een oplossing worden gevonden die effectief is voor jou. 

Assertiviteit specialist Oosterbeek

Als coach geloof ik in het belang van persoonlijke groei en ontwikkeling, en ik zie het als mijn missie om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun assertiviteit. Bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd hoe ik kan inspelen op de per persoon wisselende behoeften van mijn cliënten en hoe ik hen kan helpen bij het ontwikkelen van hun assertiviteit. 

Om assertief te zijn, is het belangrijk om te werken aan jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde. Als je hierin groeit, wordt het gemakkelijker om ruimte in te nemen en jouw behoeften en ideeën aan anderen te presenteren. Door mijn begeleiding ervaar je hoe het voelt om assertief te zijn en leer je hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. Samen werken we eraan assertiviteit te versterken, zodat je steeds beter wordt in het aangeven van jouw grenzen en behoeften.

Ik laat je ontdekken hoe assertief zijn aanvoelt en hoe je het concreet in de praktijk brengt. Daarna help ik je om het enkele keren te oefenen, zodat je assertiviteit beter geïntegreerd raakt in je gedrag. 

Bij een assertiviteit vraag is er vaak sprake van praktische problemen die opgelost moeten worden in jouw werk- of privéleven. Als coach kan ik jou helpen bij het vinden van de beste oplossingen voor jouw specifieke probleem en je stap voor stap begeleiden bij het verbeteren van de situatie. 

assertiviteit-specialist-Oosterbeek

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Bij een geslaagde kennismaking en een wederzijdse klik, maak ik graag een plan van aanpak voor assertiviteit coaching. 

Het plan van aanpak voor assertiviteit coaching bevat een korte beschrijving van jouw huidige uitgangssituatie en de assertiviteit vraagstsukken waar je aan wilt werken. Verder leg ik de werkwijze in verschillende fases uit en vind je hierin ook het geschatte aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte doorlooptijd van het traject. 

Wanneer het plan naar jouw werkgever of derden wordt gestuurd, zal ik ervoor zorgen dat het zo is opgesteld dat het zonder problemen doorgestuurd kan worden en jij hiermee akkoord gaat

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks