Assertiviteit coach Ede

De locatie Ede is de parkeerplaats op de Driebergweg Ede (bij rotonde met N224).  Zie Google kaart.

Assertief zijn betekent voor jezelf opkomen zonder agressief of passief te zijn, waarbij respect voor jezelf en anderen centraal staat. Het gaat erom dat je jezelf respecteert, maar ook respect toont voor anderen en dat je duidelijk maakt wat je wilt en nodig hebt, zonder de ander te kleineren of te negeren. Je straalt tegelijkertijd uit dat je graag wilt samenwerken én dat jij je niet zomaar laat negeren of misbruiken. 

Ik ben een assertiviteit coach en ik kan je helpen om je assertiviteit te vergroten, zodat je beter kunt zeggen wat je wilt op een manier die anderen serieus nemen. Je hebt dan een meer zelfverzekerde houding en laat ongewenste dingen niet zomaar gebeuren, zonder in boosheid of agressiviteit te schieten. Dit vergroot je effectiviteit en anderen zullen dit opmerken, wat de kans vergroot dat je gevraagd wordt voor een uitdagende opdracht. 

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een effectieve en rustgevende manier van coachen. Bij assertiviteit coaching werkt wandel coaching bijzonder goed omdat de natuur ontspanning en inspiratie biedt. De gespreksdynamiek tijdens het wandelen is diverser waardoor de resultaten verbeteren. Met assertiviteit-oefeningen in de natuur kun je zien hoe je iets aanpakt en hoe dat assertiever kan. 

Willem-Tijs-assertiviteit-coach-Ede

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf Ede

Als werknemer kun je een assertiviteit coach van bedrijven zoals Carrière Corazon vragen om je te helpen assertiever te worden. Als je werkgever hier niet aan meewerkt, kun je de coaching ook zelf financieren en soms is subsidie mogelijk. De coaching is niet alleen goed voor het verbeteren van het zelfvertrouwen en werkplezier van de werknemer, maar werkt ook goed voor de werkgever. De weerbaarheid en doelmaitigheid nemen toe, verzuimdagen verminderen en een assertievere werknemer is breder inzetbaar. 

Het kan lastig zijn voor een bedrijf als iemand bepaalde zaken, taken of collega’s vermijdt als gevolg van een onder-gemiddelde assertiviteit. Dit kan zelfs leiden tot ziektedagen, wat de kostenverhogend is en de stroomlijning van werkprocessen vermindert. Daarom is het inzetten van een assertiviteit coach goed voor werknemer én werkgever. Samen met de beiden kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij voor de werknemer en de werkgever is. 

assertiviteit-consulent-Ede

Assertiviteit consulent Ede

Verschillende assertiviteit coaches en bedrijven hanteren een andere aanpak bij assertiviteit coaching. Om deze verschillen aan te duiden, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Met meer dan 15 jaar ervaring als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling, heb ik veel expertise opgebouwd. Ik werk graag samen met mijn cliënten om hun individuele behoeften te bepalen en hen te helpen hun doelen te bereiken. 

Bij een vraag over assertiviteit is het van belang om goed te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dat voor jou werkt. Daarna zoeken we een oplossing op maat. 

Assertiviteit specialist Ede

De manier waarop assertiviteit coaching wordt aangepakt, kan verschillen van coach tot coach en van bedrijf tot bedrijf. Om de werkwijze beter aan te geven, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Sinds 2005 heb ik gewerkt als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Bij mijn werk als coach richt ik me altijd op de specifieke behoeften van mijn cliënten en werk ik samen met hen om een plan op te stellen om hun doelen te bereiken. 

Een nauwkeurige analyse van wat er precies speelt en hoe dat voor jou werkt, is de eerste stap bij het aanpakken van een vraag over assertiviteit. Zo kan er een effectieve oplossing worden gevonden. 

Als assertiviteit coach geloof ik dat iedereen kan leren om assertiever te worden en ik ben er om mensen daarbij te helpen. Bij Phoenix Opleidingen heb ik niet alleen kennis opgedaan over toegepaste psychologie, maar ook over hoe ik mensen kan helpen bij het ontwikkelen van hun assertiviteit. 

Een belangrijk aspect van assertiviteit is het werken aan jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde. Naarmate deze eigenschappen sterker worden, durf je meer voor jezelf op te komen en jouw ideeën te delen. Ik help je om jouw assertieve vaardigheden te ontwikkelen, zodat je beter in staat bent om voor jezelf op te komen en jouw grenzen aan te geven. Door middel van feedback en praktische oefeningen versterken we samen jouw assertieve gedrag. Zo wordt assertief zijn een natuurlijk onderdeel van jouw persoonlijkheid. 

Ik laat je voelen hoe assertief zijn aanvoelt en hoe je het praktisch vormgeeft. Ik begeleid je vervolgens om het enkele keren in de praktijk te oefenen, zodat je assertieve gedrag versterkt wordt. 

Vaak zijn er bij een assertiviteit vraag praktische problemen die opgelost moeten worden in jouw werk- of privéleven. Als coach kan ik jou helpen bij het vinden van de beste oplossingen voor jouw specifieke probleem, en stap voor stap te verbeteren. 

assertiviteit-specialist-Ede

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Als er na onze vrijblijvende kennismaking een klik blijkt te zijn en ik jou kan helpen, maak ik een plan van aanpak voor assertiviteit coaching. 

Het plan van aanpak voor assertiviteit coaching omvat een beknopte beschrijving van jouw uitgangssituatie en de assertiviteitsvragen waar je aan wilt werken. Daarnaast wordt de werkwijze in verschillende fases beschreven en bevat het plan een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte doorlooptijd van het traject.

Samen met jou zal ik het plan van aanpak zo opstellen dat het veilig doorgestuurd kan worden naar jouw werkgever of derden, indien dit nodig is. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks