Assertiviteit coach Doorwerth

De locatie Doorwerth is de parkeerplaats op het Van Der Molenplein, Doorwerth. Zie Google kaart.

Assertief zijn betekent dat je voor jezelf opkomt zonder agressief of passief te zijn. Dit betekent dat je op een respectvolle manier je eigen behoeften en wensen kenbaar maakt, zonder de ander te kleineren of te negeren. Tegelijkertijd ben je bereid om samen te werken en te onderhandelen, waardoor er ruimte ontstaat voor een win-win situatie. 

Als assertiviteit coach kan ik je helpen om assertiever te worden, zodat je je wensen beter kunt verwoorden op een manier die anderen serieus nemen. Je straalt meer zelfvertrouwen uit en laat minder snel over je heen lopen, zonder boos of agressief te worden. Dit vergroot je effectiviteit en anderen zullen dit opmerken, waardoor de kans groter is dat je gevraagd wordt voor een interessante klus. 

Assertiviteit coaching in de natuur

Wandel coaching is een prettige en doeltreffende vorm van coaching. Bij assertiviteit coaching maken we gebruik van de ontspanning en inspiratie uit de natuur. De wisselende gespreksdynamiek tijdens het wandelen draagt bij aan het resultaat. Assertiviteit-oefeningen in de natuur helpen je om te zien hoe je dingen aanpakt en om een assertievere aanpak te leren toepassen. 

Willem-Tijs-assertiviteit-coach-Doorwerth

Geheel vrijblijvend

kennismaken?

Assertiviteit coaching bedrijf Doorwerth

Om assertiever te worden, kunnen werknemers hun werkgever vragen om een assertiviteit coach van bedrijven zoals Carrière Corazon in te huren. Als dat niet kan, is zelf financieren mogelijk en soms kan subsidie ingezet worden. De coaching is gunstig voor het verbeteren van het zelfvertrouwen en werkplezier van de werknemer en werkt ook goed voor van de werkgever. De weerbaarheid en doeltreffendheid nemen toe, verzuimdagen nemen af en een assertievere werknemer is universeler inzetbaar. 

Voor een bedrijf is het uitdagend wanneer iemand bepaalde zaken, taken of collega’s vermijdt vanwege een lagere assertiviteit. Dit kan soms zelfs leiden tot uitval, wat de kosten verhoogt en de effectiviteit van de werkprocessen vermindert. Daarom is het inschakelen van een assertiviteit coach niet alleen in het belang van de werknemer. Samen met de werknemer en werkgever kan dan besproken worden waaraan gewerkt gaat worden en wat het belang daarbij is voor zowel de werknemer als de werkgever. 

assertiviteit-consulent-Doorwerth

Assertiviteit consulent Doorwerth

Verschillende assertiviteit coaches en bedrijven hanteren een andere aanpak bij assertiviteit coaching. Om deze verschillen aan te duiden, worden termen zoals assertiviteit consultant, assertiviteit coach, assertiviteit adviseur en assertiviteit consultant gebruikt. 

Met meer dan 15 jaar ervaring als loopbaancoach, burn-out coach en coach op het gebied van assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling, heb ik veel expertise opgebouwd. Ik werk graag samen met mijn cliënten om hun individuele behoeften te bepalen en hen te helpen hun doelen te bereiken. 

Bij een vraag over assertiviteit is het van belang om goed te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dat voor jou werkt. Daarna zoeken we een oplossing op maat. 

Assertiviteit specialist Doorwerth

Met mijn ervaring als assertiviteit specialist heb ik al veel mensen geholpen bij het ontwikkelen van hun assertieve vaardigheden en ik blijf mezelf daar ook in ontwikkelen. Door mijn opleiding toegepaste psychologie bij Phoenix Opleidingen heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan die ik kan inzetten bij het helpen van mensen bij het ontwikkelen van hun assertiviteit. 

Bij het ontwikkelen van assertiviteit is het vergroten van jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde van groot belang. Als je hierin groeit, voelt het natuurlijker om meer ruimte in te nemen en jouw standpunt te verdedigen. Tijdens mijn coaching krijg je praktische tools aangereikt om assertief te zijn en jouw grenzen aan te geven. Door middel van rollenspellen en andere oefeningen leer je hoe je jouw assertieve gedrag in de praktijk kunt toepassen. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en sta je sterker in het leven. 

Ik laat je ervaren hoe assertiviteit voelt en hoe je het in de praktijk brengt. Vervolgens ondersteun ik je om het enkele keren te oefenen, zodat je jouw assertieve gedrag beter ontwikkelt. 

Praktische problemen zijn vaak een belangrijk onderdeel van een assertiviteit vraag in jouw werk- of privéleven. Dankzij mijn jarenlange ervaring als coach kan ik jou helpen bij het vinden van effectieve oplossingen, en deze stap voor stap in de praktijk brengen en verbeteren. 

assertiviteit-specialist-Doorwerth

Plan van aanpak assertiviteit coaching

Na onze kennismaking en na het vaststellen van een klik, stel ik een plan van aanpak op voor assertiviteit coaching. 

In het plan van aanpak voor assertiviteit coaching wordt jouw huidige uitgangssituatie beschreven en wordt er gekeken naar de specifieke assertiviteitsvragen waar jij aan wilt werken. Verder wordt de werkwijze per fase toegelicht en vind je hierin ook een inschatting van het aantal face-to-face-contacturen, de telefonische contacturen en de verwachte duur van het traject. 

Jouw privacy is belangrijk voor mij en daarom zal ik ervoor zorgen dat er geen persoonlijke informatie wordt gedeeld zonder jouw toestemming. 

Geheel vrijblijvend

Kennismaken?


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Na het coachtraject met Willem Tijs voel ik me zelfverzekerder omdat ik nu meer regie over mijn leven heb en mezelf minder wegcijfer. Mensen blijven belangrijk voor mij maar ze zijn niet belangrijker dan ik.”

— Paula Freriks