Outplacement / nieuw werk

Individuele begeleiding bij, outplacement, beroepskeuze en re-integratie.

De werkwijze sluit aan bij de behoefte en mogelijkheden van jou als deelnemer. Het varieert van coaching tot overnemen van een deel van de sollicitatie-activiteiten. Leuk en haalbaar werk verwerven, zo mogelijk op kortere termijn, is hier belangrijk. Jouw optimale beroep wordt natuurlijk even zorgvuldig bepaald als bij een “beroeps- en studiekeuze”.

Groeps-outplacement

Groeps-outplacement richt zich op alle relevante aspecten van nieuw werk vinden. Aan de orde komen: Oriëntatie op leuk en haalbaar werk, vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen, sollicitatievaardigheden en doorzetten met de beste strategie. Op essentiële onderdelen is er individuele begeleiding. De groepsaanpak biedt deelnemers meer contacturen, werkt daardoor sneller, werkt stimulerend en is kostenbesparend. In overleg wordt aangesloten op wat u nodig heeft.

Inzetten van ervaringsleren

Carrière Corazon heeft veel ervaring met inzetten van ervaringsleren middels outdoor-opdrachten. Daarbij (her)ontdekken deelnemers hun eigen kwaliteiten en belangstellingen leren ze er op te vertrouwen. Deelnemers kunnen daarmee hun geschiktheid voor eventuele nieuwe rollen of taken in een, huidig of toekomstig, beroep onderzoeken.

Neem contact op om te bespreken wat Carrière Corazon voor u kan betekenen

Download overzicht: Coaching-/trainingsaanbod samenwerkende coaches (pdf)